06:01:16  Sobota, 21. 04. 2018

 


Naší cílovou skupinou jsou lidé s tělesným postižením, které se projevuje částečným nebo úplným ochrnutím všech čtyř končetin a trupu, tedy kvadrupegici. Tím, že se zaměřujeme na tuto konkrétní cílovou skupinu, dokážeme poskytovat specializované služby, orientované přímo na taktovéto klienty. Komplexní asistenční služby, doprovody při cestách mimo domov včetně transportu, pomoc s úklidem či nákupem, to vše bez nutnosti objednání s velkým časovým předstihem profesionálně zajistíme. Máme mnoholeté zkušenosti v péči o kvadruplegiky, ať už ležící nebo pohybující se na invalidním vozíku. Chápeme velmi dobře jejich potřeby a známe různá specifika v péči o ně. Našimi klienty mohou být všichni kvadruplegi žijící na území ČR, starší 18ti let. Pro dětské klienty pomůžeme vyhledat organizaci poskytující služby mladším 18ti let, která se lépe orientuje v jejich potřebách. Dbáme na ten nejlepší přístup založený na humánních principech, sledujeme nové trendy v péči o kvadruplegiky a snažíme se respektovat a hájit sociální zájmy našich klientů. 

 

Kvadruplegie není postižení, kvadruplegie je životní styl..

 

Více ochrnutí kvadruplegici dostávají v ČR podle stupně své závislosti na okolí většinou 8 800 nebo 13 200 Kč měsíčně, jako tzv. příspěvek na péči. Očekává se, že z něj si klienti budou hradit potřebnou péči. Tento příspěvek pravděpodobně nikdy nedosáhne potřebné výše, z čehož vyplývá, že nějaká finanční spoluúčast se od klientů očekává. V neziskové organizaci Kvadru se snažíme, aby v případě spolupráce s námi byla spoluúčast pro klienta co nejnižší.

 

Při zahájení spolupráce požadujeme po našich asistentech psychologické pohovory s a následné absolvování kurzu pro pracovníky v sociálních službách (dle zákona 108/2006 Sb.).

Osobní asistence v naší organizaci probíhá v souladou se Zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb.