15:29:37  Čtvrtek, 21. 02. 2019

 

Další léčebné, rehabilitační a relaxační metody - souhrn a přehled některých takových konceptů

 

 • Bazální stimulace
 • Kraniosakrální terapie

  

Bazální stimulace

 

Dotýkat se je základní lidská schopnost. Dotek znamená kontakt, v nejútlejším věku se sebou samým a záhy s tím, co nás obklopuje. Pro lidi má dotek zásadní životní význam. Dodává pocit tepla, jistoty, lásky.

Kvalita dotyku

Ruce ošetřujících jsou komunikačním médiem a umožňují získat klientovi spoustu informací o sobě samém i okolním světě. Je důležité aby doteky byly zřetelné a promyšlené. Velkou roli hraje také lokalita, kvalita a intenzita doteků. Nečekané a necílené doteky přináší pocity nejistoty a neschopnost orientovat se v dané situaci. Komunikace bez očního kontaktu je velice nepříjemná. Také pokud se terapeut nachází ve zvýšené poloze nad klientem, například se nad něho naklání, může vzbuzovat v klientovi nepříjemné pocity, které ovlivňují kvalitu komunikace.

 

 Mezi koncepty bazální stimulace patří I masáže, zábaly a polohování. Základní typy stimulací jsou:

 

 • vestibulární stimulace
 • vibrační stimulace
 • optická stimulace
 • auditivní stimulace
 • orální stimulace
 • olfaktorická stimulace
 • taktilně-haptická stimulace
 • výrazná somatické stimulace (např. mumie, hnízdo atd.)

 

 Předpoklad kvalitního doteku:

 

 • klid
 • způsob a význam kontaktu
 • vyvinutá síla, tlak
 • rytmus, opakování
 • kontinuita, sled

 

 Cíle pro aplikaci somatické zklidňující stimulace:

 

 • stimulace vnímání tělesného schématu
 • redukce neklidných stavů
 • navození celkového tělesného uvolnění
 • navázání komunikace
 • stimulace vnímání
 • zvýšení úrovně vědomí klienta
 • zvýšení jeho pozornosti
 • zvýšení svalového tonu
 • zvýšení srdeční frekvence
 • podpoření klientovy aktivity
 • příprava na následné působení fyzioterapeuta

 

 

V rámci konceptu bazální stimulace lze jednotlivé typy stimulací kombinovat dle potřeby. Např. na horních končetinách masáž povzbuzující a na dolních končetinách zklidňující, např. z důvodu kontraktur na končetinách.

 

Při aplikaci somatické stimulace lze postup přizpůsobit reakcím klienta či momentální potřebám, např. můžeme začít se stimulací od nohou apod. Je nutné dodržovat směry a symetrie.Při ochablosti svalového tonu je velmi důležité dávat pozor na správné postavení kloubů při pohybech, protože zde není dostatečná ochrana, kterou poskytuje svalový tonus.

  

Kraniosakrální terapie

 

 Zakladatelem této léčebné terapie je Dr. John E. Upledger, lékař který byl jedním z prvních západních lékařů, kteří objevili souvislost mezi tzv. spontánním vyléčením tzv. neřešitelných případů a pochopením nemoci jako učebního procesu. Kraniosakrální terapie učí, že fyzickému projevu nemoci předchází již dlouhou dobu disharmonie na jemně hmotné úrovni. Dr. Upledger objevil, že mezi pánví (os sacrum) a lebkou (cranium) existuje významná souvislost, která se projevuje v páteřním kanálu - spojení mezi os sacrum a os occipitale. Zde pulsuje energie ve formě tzv. mozkomíšní tekutiny. Odtud také pochází název pro Kraniosakrální terapii. Techniky této terapie jsou zaměřeny na nejvyšší možnou harmonizaci pulsující energie, a tím i na aktivizaci vlastních léčebných sil těla a jejich stimulaci.

 Kraniosakrální terapie je velmi jemná technika přikládání rukou, která pomáhá odhalovat a napravovat nevyváženosti kraniosakrálního systému, které mohou být příčinou smyslových, motorických či neurologických dysfunkcí. Kraniosakrální systém je složen z membrán a cerebrospinální tekutiny, která obklopuje a chrání mozek a míchu. Tento systém se táhne od lebečních kostí, tváře a úst - jež vytvářejí kranium - až k oblasti sakrum, nebo k oblasti kostrče. Choulostivá ruční terapie aplikovaná na kraniosakrální systém zlepšuje přirozené tělesné léčebné procesy a ukázala se být efektivním způsobem léčby širokého spektra zdravotních obtíží souvisejících s neurologickou dysfunkcí. Mezi takové stavy patří bolesti hlavy a krku, bolesti zad, chronická únava, oční problémy, těžkosti s koordinací pohybu, endogenní deprese, hyperaktivita, poruchy soustředěnosti, poruchy centrálního nervového systému a mnoho dalších

 Tato terapie je velice jemná, neinvazívní manipulativní technika. Je používána k nacházení a řešení problémů. Podporuje přirozený mechanismus člověka k vylepšení fungování mozku a míchy, k rozptýlení negativních důsledků stresu a k zlepšení celkového zdraví a zvýšení imunity.