06:17:39  Středa, 13. 11. 2019

Legislativa

Podnabídka

Sponzoři

 


  

Nedílnou součástí každodenního života jsou i složité právní a další normy. Osob s hendikepem se tyto předpisy bohužel úzce dotýkají, proto vám na tomto místě budeme přinášet aktuální novely zákonů a odkazy na jejich jednotlivá znění. Snad vám tím alespoň trochu ulehčíme pochopení některých předpisů a norem, případně vysvětlíme, na co máte a nemáte nárok.

 

Tělesné postižení:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tělesné_postižení

 

Zdravotní postižení:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotní_postižení

 

Invalidita:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Invalidita

 

Charta práv tělesně postižených:

http://www.mpsv.cz/cs/841

 

Informace MPSV o zdravotním postižení:

http://www.mpsv.cz/cs/8

 

Státní sociální podpora:

http://www.mpsv.cz/cs/2#dsp

 

Poskytování dávek osobám se zdravotním postižením:

http://portal.mpsv.cz/soc/dzp

 

Informace o invalidních důchodech:

http://www.finance.cz/duchody-a-davky/vse-o-duchodech/invalidni-duchody/

 

Příspěvek na péči:

http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/23

 

Důležité formuláře pro osoby se zdravotním postižením:

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp;jsessionid=0ae0058a30dc5f042629b52d41c78253ca4679f601b3

 

Informace o zaměstnávání osob se zdravotním postižením:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zaměstnávání_osob_se_zdravotním_postižením