15:09:15  Čtvrtek, 21. 02. 2019
facebook likebox joomla module

 

 

  • Kvadruplegie (tetraplegie) je ochrnutí končetin a trupu způsobené poškozením míchy v dolní krční oblasti. Dle tzv. "výšky léze", tedy výšky poškození míchy a míšních segmentů se dá následně odhadnout rozsah pohybového omezení a dalších zdravotních komplikací. Přesto má takto postižený člověk velkou šanci prožívat plnohodnotný a aktivní život.
  • Termín kvadruplegie vychází ze spojení dvou různých slov. Výraz „kvadru“ vznikl z latinského quattuor, což znamená „čtyři“, čímž odkazuje na počet postižených končetin. Slovo „plegie“ je původem z řeckého plegia a znamená „ochrnutí“.
  • Ochrnutí dělíme do několika úrovní. V nejhorších případech je postižený zcela odkázán na své okolí, protože má ochrnuté celé tělo včetně mluvidel. Pro tyto lidi je nutný elektrický vozík ovládaný bradou, pro komunikaci mohou používat ústní tyčku nebo speciální psací tabulku. Do další úrovně patří pacienti, kteří jsou schopni si sednout, lehnout a mohou částečně oblékat horní polovinu těla. I tito lidé potřebují vozík, avšak dovedou ovládat i mechanický vozík. Potřebují také kompenzační pomůcky pro ruce. V některých případech mohou i řídit auto. Lidé postižení „nejlehčí“ úrovní jsou samostatní ve většině aktivit, i když bez základní asistence se také neobejdou.
  • Těmito stránkami bychom Vám rádi ulehčili pátrání po důležitých informacích, které se kvadruplegiků mohou týkat. Touto cestou Vás také prosíme o zasílání informací a odkazů, které se týkají kvadruplegie a zdají se vám užitečné.