06:19:28  Středa, 13. 11. 2019

 

- definice a základní metody

Fyzioterapie je část komprehensivní rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Z tohoto hlediska je nutné klást důraz na mezioborové propojení, především s medicínskými obory. Ve své podstatě fyzioterapie využívá standardních postupů na základě nejnovějších vědeckých poznatků a empirie spolu s přírodními zdroji energie.

Fyzioterapeut volí různé postupy léčby ze škály metodik cíleně, s ohledy na potřeby jedince postiženého na zdraví. Přístupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalosti anatomie, fyziologie a biomechaniky.

Fyzioterapie by měla být zakotvena v podvědomí každého člověka, jelikož v mnohých případech by mohla být účinnou cestou, jak zamezit vzniku závažných chorob s celospolečensky depresivním vlivem.

 Nejčastěji využívané fyzioterapeutické postupy:

 

  • Kabatova metoda
  • Bobathova metoda
  • Vojtova metoda
  • Lewitova metoda
  • Koncepty Jarmily Čápové

 

 

 Stránky profesní organizace fyzioterapeutů:

 http://www.unify-cr.cz/