05:49:10  Středa, 13. 11. 2019

 


Poradenství v oblasti architektonických bariér – pomůžeme při tvorbě bezbariérových úprav v bydlišti a v zaměstnání klienta. Zdarma poskytneme konzultaci s naším autorizovaným architektem. Navrhneme řešení a zprostředkujeme kontakt na vhodné stavitele a dodavatele bezbariérových technologií.

 

 

Poradenství v oblasti legislativy OZP – poskytujeme informace o sociálních dávkách a příspěvcích, včetně pomoci se zajištěním formulářů a jejich vyřízení.

 

 

Doporučení a tipy – pomáháme s výběrem vhodných zdravotních a sportovních pomůcek. Ve spolupráci s fyzioterapeuty, ergoterapeuty a sportovními techniky vymyslíme to nejlepší řešení, které po individuální konzultaci přesně nastavíme pro optimální fungování pomůcky. Doporučíme a poradíme klientům s výběrem komunikačních technických pomůcek pro kvadruplegiky a IT ovládacích aplikací.

 

Anonymní psychologická poradna – nabízíme možnost vložení soukromého dotazu do naší internetové poradny, kde na něj diskrétně odpoví náš diplomovaný psychiatr, který je připraven pomoci při zvládání těžké životní situace.

 

Zprostředkování dalších služeb – v případě, že požadavky klienta nebudeme moci sami naplnit, zkontaktujeme a doporučíme návazné dodavatele požadovaných služeb.

 

Individuální přístup ke klientovi – konzultace formou navštěv v nemocnici, v rehabilitačních ústavech nebo přímo v domácnosti.