16:45:05  Pátek, 30. 10. 2020

Sponzoři

 

 


 

 

Fotografická soutěž - podmínky 

Kvadru o.p.s. vyhlašuje novou fotografickou soutěž pro kvadruplegiky. Zájemci o účast mohou posílat svá díla elektronicky a to od 1. července 2014 do 20. srpna 2014. Přihlásit se do ní může každý kvadruplegik z České republiky. Téma fotografické soutěže je zcela volné, nemusí se jednat o díla s tématikou vozíčkářů, podmínkou je pouze to, že fotografie musí být černobílé. Snímky zasílejte nejlépe ve formátech JPEG, PDF, RAW a minimálním rozlišení 300 dpi. 

 

Pořadatel soutěže:

Pořadatelem fotografické soutěže je obecně prospěšná společnost Kvadru
adresa: U Milosrdných 4, Praha 1, IČ: 24742597 (dále jen pořadatel)

Doba trvání soutěže: 

Své fotografie mohou zájemci zasílat od 1. července 2014 do 20. srpna 2014

Podmínky soutěže:

Soutěže se může zúčastnit každý občan ČR, starší 18ti let, s diagnózou kvadruplegie

Kontaktní osoba:

Tereza Paletářová, tel : 603 574 564, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení proběhne dne 30.8.2014 na zahrádce klubu „Cross“ v Praze – Holešovicích u příležitosti Charitativní přehlídky, kde budou vybraná díla vystavena a následně nabídnuta k prodeji. Deset nejlepších děl vybere a ohodnotí odborná porota složená z českých i zahraničních fotografů a odborníků na fotografii.

Souhlas s účastí:                                                                        

Autor díla potvrzuje odesláním emailu se svým výtvorem, že dílo je jeho duševním vlastnictvím, že má plná práva poskytovat dílo dalším osobám, a že dočasně poskytuje tato práva pořadateli soutěže pro užití v rozsahu vystavení, ohodnocení a prodeje. Autor také odesláním emailu s přiloženou fotokopií svého díla na uvedenou adresu uděluje pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů a jejich případným zveřejněním u svého díla (dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) a to výhradně pro účely této soutěže. Pořadatel bude vždy uvádět jméno autora vedle jeho výtvarného díla. Odesláním emailu s fotografií do soutěže uděluje autor pořadateli územně a časově neomezené a bezplatné právo zveřejňovat a vystavovat své dílo ve výstavních a jiných veřejných prostorách, na  internetových stránkách a prezentačních akcích pořadatele. Dále souhlasí s vytisknutím 1 kusu originální fotografie ze zaslané fotokopie použité k následnému prodeji. Náklady na tisk originálu fotografie hradí pořadatel. Případnou hodnotu díla stanoví porota po vyhlášení.

  

Uzávěrka soutěže:

Soutěž končí 20. srpna 2014 (23:59 hodin), zařazeny budou autorské fotografie zaslané do tohoto termínu. Díla zaslaná po tomto termínu nebudou do soutěže zařazena. Poté vybere odborná porota 10 nejlepších vítězných děl, jejichž autoři budou následně odměněni věcnými cenami od našich sponzorů. Výherci budou o výhře vyrozuměni e-mailem nebo telefonicky, nejdéle do čtrnácti dnů od ukončení soutěže. Vyhlášení proběhne 30.8.2014 na zahrádce klubu Cross v Praze 7, kde budou nejlepší díla vystavena a nabídnuta k prodeji.

 

 

 

 

Sponzoři:

Grow Shop                          Cross Club